1. sprawdzenie dokumentacji ochrony danych osobowych,
  2. weryfikacja wykazu zbiorów danych osobowych
  3. sprawdzenie wykazu upoważnień do przetwarzania danych osobowych
  4. audyt oprogramowania i licencji
  5. audyt sprzętu komputerowego
  6. audyt zabezpieczenia fizycznego dokumentacji zawierającej dane osobowe
  7. audyt zabezpieczeń fizycznych do biur i pomieszczeń