Zgodnie z treścią art. 37 ust.6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, a także w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przygotowaliśmy ofertę wykonania dokumentacji Ochrony Danych Osobowych.

Oferta obejmuje :

 1. Audyt godności z RODO
 2. Przygotowanie dokumentacji zgodnej z RODO
 3. Przejęcie funkcji Inspektora Danych Osobowych
 4. Szkolenia pracowników

Zakres wykonywanych zadań będzie zależeć indywidualnie od klienta.

Przykładowe zadania w ramach audytu:

 1. sprawdzenie dokumentacji ochrony danych osobowych,
 2. weryfikacja wykazu zbiorów danych osobowych
 3. sprawdzenie wykazu upoważnień do przetwarzania danych osobowych
 4. audyt oprogramowania i licencji
 5. audyt sprzętu komputerowego
 6. audyt zabezpieczenia fizycznego dokumentacji zawierającej dane osobowe
 7. audyt zabezpieczeń fizycznych do biur i pomieszczeń

Przykładowe zadania w ramach dokumentacji RODO:

 1. Przygotowanie polityki ochrony danych osobowych
 2. Przygotowanie wykazu zbiorów danych osobowych oraz ewidencji osób upoważnień
 3. Przygotowanie klauzul informacyjnych i zgód wizerunkowych
 4. Analiza ryzyka
 5. Przygotowanie regulaminu ochrony danych osobowych
 6. Przygotowanie planu szkolenia RODO
 7. Przygotowanie regulaminu monitoringu
 8. Przygotowanie instrukcji zarządzania RODO
 9. Przygotowanie rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności