Szkolenie jest adresowane do szerokiego grona odbiorców. Materiał prezentowany na szkoleniu dostosowany jest każdorazowo do specyfiki branży w którą państwo się zajmują. Dzięki szkoleniu pracownicy nabędą szczegółową wiedzę dotyczącą zmian w ochronie danych osobowych wraz z wejściem w życie RODO (pozyskiwanie, przetwarzanie i usuwanie danych, obowiązek informacyjny, klauzule zgody). Zapoznając się ze zmianami będą mogli następnie zaadoptować obowiązujące w firmie zasady i polityki do nowych przepisów.

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat ukończenia szkolenie oraz niezbędne materiały które mogą wykorzystać w swojej pracy zawodowej.

Przykładowy zakres szkolenia;

 • Definicje dot. Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Definicje dot. Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018
 • Legalność przetwarzania danych osobowych
 • Obowiązek informacyjny
 • Zasady ujawniania oraz powierzania danych osobowych
 • Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania
 • Przepisy karne
 • Przegląd zbiorów danych osobowych oraz programów służących do ich przetwarzania
 • Przegląd treści Polityki Ochrony Danych Osobowych
 • Zabezpieczenia fizyczne obszarów przetwarzania
 • Zasady bezpiecznego użytkowania sprzętu IT
 • Zasady bezpiecznego korzystania z oprogramowania
 • Zasady bezpiecznego korzystania z internetu
 • Zasady bezpiecznego korzystania z poczty elektronicznej
 • Nadawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych
 • instrukcja postępowania w przypadku wystąpienia incydentu
 • Postępowanie dyscyplinarne