Dokumentacja przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO

slider
Od 25 maja 2018 r. z uwagi na wejście do stosowania nowych przepisów regulujących zagadnienia ochrony danych osobowych oraz wejście w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych tracą moc wcześniej obowiązujące wymagania dotyczące dokumentacji przetwarzania danych osobowych. Obecnie wszelkie wymagania w powyższym zakresie powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO); Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000); Innych przepisach dziedzinowych krajowych, jak i Unii Europejskiej, jak np.: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września…
Read More
Mali i średni przedsiębiorcy słabo przygotowani do RODO

Mali i średni przedsiębiorcy słabo przygotowani do RODO

Uncategorized
Na niecałe pół roku przed rozpoczęciem stosowania RODO, poziom wiedzy i zrozumienia nowych obowiązków prawnych przez przedsiębiorców jest niski – wynika z raportu Kantar Public przeprowadzonego dla Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Raport dowodzi, że o ile przedsiębiorcy wiedzą, iż niebawem w całej Unii Europejskiej będzie stosowane ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), to jedynie 19% z nich potrafi wskazać, że nastąpi to 25 maja 2018 roku. 24% badanych firm w ogóle nie wie, od kiedy będzie stosowane RODO – nie są w stanie wskazać nawet miesiąca, w którym to nastąpi. Ponadto jedynie 31% przedsiębiorców zna powody wprowadzenia nowych regulacji. Jeszcze mniej, bo zaledwie 72%, sprawdziło i wie, w jakim zakresie powinno się do nowych zmian dostosować. Wiedza na poziomie podstawowym Największe braki w wiedzy dotyczą nowych obowiązków – mimo że ponad połowa badanych słyszała o każdym z nich, to najczęściej nie wie dokładnie,…
Read More